Tỷ giá USD ngày 6/1/2017: Tỷ giá tiếp tục giảm mạnh

10:13 06/01/2017 | 0

Tỷ giá USD ngày 6/1/2017: Giá USD hôm nay ngày 6/1 tại các Ngân hàng Thương Mại ngày hôm nay đều tiếp tục được niêm yết theo hướng giảm mạnh. Trong khi đó tỷ giá USD trung tâm hôm nay cũng giảm 5 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 6/1/2017 tỷ giá giảm mạnh

Tỷ giá USD ngày 6/1 tại Ngân hàng Vietcombank giảm giá mua 25 đồng và được niêm yết giá mua vào ở mức là 22.630 đồng/USD, giá bán cũng ra cũng giảm 15 đồng và được niêm yết ở mức 22.710 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 6/1 tại Ngân hàng Techcombank giảm mạnh giá mua 100 đồng và được niêm yết giá mua vào ở mức là 22.530 đồng/USD, giá bán ra cũng giảm mạnh 80 đồng và được niêm yết ở mức 22.660 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 6/1 tại Ngân hàng Eximbank được niêm yết giá mua vào ở mức là 22.560 đồng/USD giảm đến 60 đồng so với chốt phiên hôm qua, giá bán ra cũng giảm mạnh 50 đồng và được niêm yết ở mức 22.660 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 6/1 tại Ngân hàng DongA Bank giảm mạnh giá mua 60 đồng và được niêm yết ở mức 22.590 đồng/USD, giá bán ra cũng giảm 70 đồng và được niêm yết ở mức 22.690 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 6/1 tại Ngân hàng Vietinbank giảm giá mua 60 đồng và được niêm yết ở mức 22.590 đồng/USD, giá bán ra cũng giảm 60 đồng và được niêm yết ở mức 22.670 đồng/USD.

ty gia usd ngay 612017

Tỷ giá USD ngày 6/1/2017: Tỷ giá tiếp tục giảm mạnh

Tỷ giá USD ngày 6/1 tại Ngân hàng BIDV giảm giá mua 115 đồng và được niêm yết ở mức là 22.520 đồng/USD, giá bán ra cũng giảm mạnh 85 đồng và được niêm yết ở mức 22.620 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 6/1 tại Ngân hàng Sacombank được niêm yết giá mua vào ở mức 22.570 đồng/USD giảm 60 đồng so với chốt phiên ngày hôm qua, giá bán ra giảm 50 đồng và được niêm yết ở mức 22.630 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 6/1 tại Ngân hàng MB Bank giảm giá mua 50 đồng và được niêm yết ở mức 22.580 đồng/USD, giá bán ra giảm 60 đồng và được niêm yết ở mức 22.640 đồng/USD.

Tỷ giá USD tự do ngày 6/1 tại thị trường Hà Nội giảm giá mua 30 đồng và được niêm yết ở mức 22.930 đồng/USD, giá bán ra cũng giảm 20 đồng và được niêm yết ở mức 22.980 đồng/USD.

Tin nên đọc:Tin khác