Năm 2020, hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội

Theo BTV / Sức Khỏe Cộng Đồng 18:55 02/10/2019

Đây là một trong số những nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014, được ban hành ngày 20/11/2014 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

nam-2020-hoan-thanh-xay-dung-va-van-hanh-co-so-du-lieu-dien-tu-ve-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi
Năm 2020, hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được ban hành ngày 20/11/2014 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016 (trừ Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018). Tuy nhiên, có 5 quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 phải đến 1/1/2020 mới có hiệu lực:

Thứ nhất, đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước.

Thứ hai, đến năm 2020, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thứ ba, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng BHXH mới được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ tư, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần.

Thứ năm, đến năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH.

Trên đây là 5 quy định về bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

Tin khác