Ảnh hiếm hoi trong đám cưới của Trương Nam Thành và vợ đại gia ở Hà Nội

15:26 19/11/2018

An ninh được thắt chặt trong đám cưới của Trương Nam Thành và vợ đại gia và khách mời không được khuyến cáo là không đưa ảnh tiệc cưới ra bên ngoài.Tin khác