Bắc Giang đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo PV và TTXVN / Báo Nhân Dân 21:11 30/12/2017

Năm 2017, tất cả thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Giang đã được ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.357 thủ tục hành chính dịch vụ công ở mức độ 1, 2; 667 thủ tục hành chính dịch vụ công ở mức độ 3; 103 thủ tục hành chính dịch vụ công ở mức độ 4

bac-giang-day-manh-cai-cach-hanh-chinh
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: HÀ MI

Tỉnh đã quyết định công bố, chuẩn hóa thủ tục hành chính của 12 lĩnh vực với 658 thủ tục hành chính (trong đó có 322 thủ tục hành chính mới ban hành, 336 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung). Trung tâm hành chính công của tỉnh tiếp nhận, trả kết quả đúng hạn 95% hồ sơ. Năm 2018, tỉnh Bắc Giang xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo đúng quy định; thực hiện công khai, minh bạch chủ trương, chế độ, chính sách của ngành và địa phương. Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu, đề xuất công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, tỉnh công khai các bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, Trung tâm hành chính công, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã để tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân khai thác, sử dụng.

Năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 478 tổ chức và 713 đảng viên; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành giám sát 476 lượt tổ chức đảng và 976 lượt đảng viên; đã thi hành kỷ luật 205 đảng viên, trong đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách 163 đảng viên, cảnh cáo 32 đảng viên, cách chức bốn đảng viên và khai trừ Đảng sáu đảng viên. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ cũng đã tiến hành kiểm tra 57 đảng viên và 12 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, năm 2018, Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình hiện nay. Chú trọng kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực như: công nghiệp hóa nông nghiệp, thực hiện quy hoạch và phát triển đô thị, chính sách đầu tư công, lĩnh vực y tế và những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực.

 

Bắc Giang tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, phức tạp

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang tập trung nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, chú trọng đến những vụ việc khó khăn, phức tạp, đông người...Tin khác