| Hà Nội 34°C /57% weather

Bài văn khấn cúng Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng

Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm còn được gọi là ngày Vía Thần Tài. Vào ngày này, mọi người thường làm lễ cúng vía Thần tài để mong một năm làm ăn may mắn. Xin giới thiệu vài văn khấn cúng Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng theo văn khấn cổ truyền Việt Nam.

Bài văn khấn cúng Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng. Ảnh minh họa

Bài văn khấn cúng Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng. Ảnh minh họa

Văn khấn cúng vía Thần Tài (Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin)

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là………………………………………

Ngụ tại………………………………………………

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm…………….

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Lưu ý: Chọn tượng Thần Tài, Thổ Địa mặt tươi cười, mặt sáng sủa, tượng không bị nứt, vỡ, nhìn tượng toát lên vẻ phú quý. Lau dọn ban Thần Tài sạch sẽ trước khi đọc bài văn khấn cúng Thần Tài để cầu tài lộc. 

Trên đây là bài văn khấn cúng Thần Tài, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo. 

Bài liên quan