Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

12:18 02/10/2018

Một trong số các nội dung làm việc quan trọng tại Hội nghị Trung ương 8 là Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

bo-chinh-tri-trinh-trung-uong-xem-xet-quyet-dinh-viec-gioi-thieu-nhan-su-de-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc
Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) chính thức khai mạc sáng 2/10 tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sáng nay 2/10, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Trước khi tiến hành Hội nghị, Trung ương đã dành 1 phút mặc niệm đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị: Hội nghị diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII. Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quyết định đối với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị Trung ương 8 sẽ làm việc về nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Công tác xây dựng Đảng và vấn đề nhân sự là hai trong những nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 8 lần này tập trung xem xét, quyết định.
 
Trong 5 ngày làm việc (2-6/10), Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.
 

Tiểu sử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh quyền Chủ tịch Nước

Theo Thông báo số 317/TB-UBTVQH14 bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện giữ quyền Chủ tịch Nước. Xin trân trọng giới thiệu tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí.

 

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ Quyền Chủ tịch Nước

Theo thông báo số 317/TB-UBTVQH14, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước giữ Quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch Nước mới.Tin khác