Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

09:41 22/09/2018

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cao Lục giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

bo-nhiem-lai-pho-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu
Ông Nguyễn Cao Lục vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại Quyết định 1218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cao Lục giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 20/9/2018

Ông Nguyễn Cao Lục sinh năm 1962, quê quán tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ông từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ.

Hiện Văn phòng Chính phủ có 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gồm ông Nguyễn Văn Tùng; Nguyễn Cao Lục; Nguyễn Sỹ Hiệp; Nguyễn Xuân Thành; Nguyễn Duy Hưng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hiện là ông Mai Tiến Dũng.Tin khác