Bộ Tài chính đề xuất phương án tính thuế thu nhập cá nhân mới

07:47 04/01/2018

Mới đây, Bộ Tài chính đã chuyển hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi các luật về thuế để Bộ Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Thủ tướng trong có đó phương án tính thuế thu nhập cá nhân mới.

bo-tai-chinh-de-xuat-phuong-an-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-moi
Bộ Tài chính đã đưa ra hai phương án mới tính thuế TNCN.

Dự thảo Luật sửa đổi các luật về thuế mới chỉnh sửa, bổ sung, giải trình thêm một số nội dung, trong đó có thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra hai phương án mới tính thuế TNCN. Với phương án một, cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc một sẽ không bị ảnh hưởng, các cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được giảm thuế so với hiện nay. Cụ thể:

Ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu đồng /tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/ tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 850.000 đồng/ tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/ tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...

Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhìn nhận nếu theo phương án một, mặc dù đáp ứng được mục tiêu giảm bậc thuế, nhưng số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 1.300 tỉ đồng. Đồng thời có ý kiến cho rằng việc sửa biểu thuế này sẽ có lợi cho người giàu, cá nhân có thu nhập thấp không có lợi.

Từ đó, Bộ Tài chính đề xuất phương án hai. Theo phương án hai, biểu thuế suất mới với số bậc tính thuế giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc.

Với phương án 2 thì từ bậc 1, tức 5 triệu đồng, tương ứng thuế 5%; bậc 2, tức từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, áp mức thuế 10%; bậc 3 từ 10 triệu đến 40 triệu, áp thuế 20%; bậc 4 từ 40 triệu đến 80 triệu đồng, áp mức thuế 30% và bậc 5 trên 80 triệu đồng áp mức thuế 35%.

Với phương án này, theo Bộ Tài chính cá nhân có thu nhập từ bậc 3 trở lên sẽ tăng thuế so với hiện tại nhưng mức tăng thêm so với thu nhập của người có thu nhập cao không lớn. Ví dụ nếu cá nhân có thu nhập tính thuế 15 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng. Cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 400.000 đồng/tháng. Cá nhân có thu nhập tính thuế 50 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 500.000 đồng/tháng...

Như vậy, tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỉ đồng. Do vậy, Bộ Tài chính nghiêng về phương án hai.

 

Sơn Hà, CMC, ThangLong Invest bị xử phạt hành chính do vi phạm về thuế

Sơn Hà bị phạt thuế cho thời kỳ thanh tra năm 2015 và 2016, trong khi đó CMC bị phạt thuế trong giai đoạn 4 năm từ 2013 - 2016. Tập đoàn Đầu tư Thăng Long mới đây cũng cho hay, Cục thuế TP. Hà Nội đã có quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo kết quả thanh tra đối với Công ty.Tin khác