Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đứng đầu số phiếu tín nhiệm thấp

Theo Hoàng Tiến / Sức Khỏe Cộng Đồng 15:09 25/10/2018

Chiều nay 25/10, theo kết quả kiểm phiếu tín nhiệm của Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đứng đầu số phiếu tín nhiệm thấp.

bo-truong-giao-duc-va-dao-tao-phung-xuan-nha-co-phieu-tin-nhiem
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đứng đầu số phiếu tín nhiệm thấp

Chiều nay 25/10, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban kiểm phiếu tín nhiệm đã công bố kết quả kiểm phiếu tín nhiệm.

Theo đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 137 phiếu. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ có 140 phiếu tín nhiệm cao và 194 phiếu tín nhiệm. 

Đứng thứ hai về số phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với 107 phiếu, người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ có 142 phiếu tín nhiệm cao, 221 tín nhiệm.

Đứng thứ ba danh sách phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng với 97 lá phiếu tín nhiệm thấp, 169 lá phiếu tín nhiệm cao, 208 lá phiếu tín nhiệm.

Việc đánh giá sẽ dựa vào hai căn cứ đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Trước đây, trong nhiệm kỳ Quốc hội XIII, Quốc hội đã từng hai lần lấy phiếu tín nhiệm: Lần thứ nhất vào tháng 6/2013, lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh; Lần thứ hai vào tháng 11/2014, với 50 chức danh.

Về hình thức lấy phiếu tín nhiệm đó là lấy phiếu kín, với 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Cũng theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ chức; nếu có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Với lần lấy phiếu tín nhiệm này, theo ghi nhận từ các đại biểu sẽ không có sức ép hay tác động nào từ phía những người được lấy phiếu tín nhiệm và việc lấy phiếu sẽ được thực hiện cẩn trọng, thậm chí khắt khe. Kết quả lấy phiếu từ các đại biểu Quốc hội là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm phát huy những thành tích đã đạt được cũng như thấy những điều còn thiếu sót để phấn đấu.Tin khác