Cẩm Giàng: Nợ xây dựng nông thôn mới trên 109 tỷ đồng

Theo PV / Báo Hải Dương 20:06 18/12/2017

Huyện Cẩm Giàng hiện đang nợ xây dựng nông thôn mới 109,221 tỷ đồng.

Cẩm Giàng: Nợ xây dựng nông thôn mới trên 109 tỷ đồng

Trong đó, cấp huyện nợ 6,77 tỷ đồng, cấp xã nợ 102,451 tỷ đồng. Các công trình nợ đã có quyết định phê duyệt quyết toán 22,955 tỷ đồng, số còn lại là chưa có quyết định hoặc đang chờ quyết định phê duyệt quyết toán. Một số xã nợ xây dựng cơ bản lớn như Cao An (trên 13 tỷ đồng), Cẩm Hưng (gần 13 tỷ đồng)...

Để giải quyết nợ xây dựng nông thôn mới, huyện Cẩm Giàng yêu cầu các địa phương tích cực tổ chức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹp; tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp và ủng hộ kinh phí.

 

Hải Dương: Yêu cầu trả lương cho gần 1.200 giáo viên trước 31/12

Trước tình trạng 1.200 giáo viên bị nợ lương suốt 3 tháng qua, mới đây UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn yêu cầu trả lương cho giáo viên trước 31/12/2017.Tin khác