Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành

Theo Hoàng Lâm / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:08 12/04/2019

Chính phủ xác định năm 2019 cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích.

cat-giam-100-viec-to-chuc-le-khoi-cong-khanh-thanh
Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành. Ảnh minh họa

Chỉ tiêu tiết kiệm trong năm 2019, được nêu tại báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018 của Chính phủ nêu rõ, năm 2019 Chính phủ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đến năm 2020 giảm từ 30% đến 50% số lượng xe ôtô công.

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018, báo cáo của Chính phủ nêu rõ, Chính phủ khẳng định công tác này tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp của Trung ương Đảng, kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được tăng cường; đã ban hành kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm (như AVG, cảng Quy Nhơn, Hãng phim truyện Việt Nam, đất đai tại Đà Nẵng, Thủ Thiêm…), thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước.

Báo cáo các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, Chính phủ xác định tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu cụ thể được xác định là thực hiện tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 10%; Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ cũng "hứa" cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Chỉ tiêu khác cũng được đề cập là thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30% đến 50% số lượng xe ôtô công trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

Về thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Chính phủ xác định trong năm 2019, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

 

Các chủ tịch ngân hàng có mức thu nhập bao nhiêu mỗi năm?

Trong khi nhóm 4 ngân hàng lớn nhất phải tuân thủ cơ chế lương quy định của Nhà nước, tại hầu hết ngân hàng tư nhân dàn lãnh đạo cấp cao đều có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

 

Rượu truyền thống ngon hơn rượu công nghiệp sao lại cấm?

Một nội dung quan trọng trong dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đề xuất quy định cấm sản xuất rượu thủ công được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

 

Nghiêm cấm kiểm toán viên uống rượu, bia và hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành công điện trong đó cấm kiểm toán viên uống rượu, bia va hát karaoke với đơn vị được kiểm toán.

Tin khác