Chậm nộp báo cáo tài chính, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị nhắc nhở

Theo Hoàng Linh / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:00 03/11/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Bộ Tài chính) vừa có thông báo yêu cầu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và một số doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính theo quy định.

cham-nop-bao-cao-tai-chinh-tap-doan-hoang-anh-gia-lai-cua-bau-duc-bi-nhac-nho
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Bộ Tài chính) vừa có thông báo yêu cầu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và một số doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính theo quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (Bộ Tài chính) vừa có thông báo yêu cầu các về việc các doanh nghiệp chưa chịu nộp báo cáo tài chính trong quý 3/2019. Cụ thể, cơ quan này yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tiền thân của công ty là xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku do ông Đoàn Nguyên Đức sáng lập năm 1993 và được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai năm 2006. Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE năm 2008 với mã chứng khoán là HAG.

Ngoài Hoàng Anh Gia Lai còn có Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), Công ty cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai được quyết định thành lập khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc năm 2010. Tháng 4/2015, công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai, đồng thời sáp nhập Công ty Cổ phần Bò sữa Tây Nguyên, Mở rộng hoạt động Kinh doanh. 20/07/2015 chính thức niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán HNG.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, việc nộp báo cáo tài chính có thể lùi lại nếu doanh nghiệp có yêu cầu bằng văn bản, nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Đến hết hạn nộp báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoan TP Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 3/2019 của Hoàng Anh Gia Lai vì thế, vSở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp trên khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định kèm theo công văn giải trình.

Trước đó báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019, ghi nhận khoản lỗ lớn. Cụ thể trong quý 2/2019 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đều là con số âm.

Cụ thể, Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) lỗ sau thuế quý 2-2019 là hơn 638.5 tỉ đồng và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) lỗ sau thuế quý 2-2019 là gần 713 tỉ đồng.

Quý 2/2019 ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cả hai doanh nghiệp này lao dốc, khoản lỗ gấp nhiều lần so với ba quý liền trước.

Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 giảm mạnh theo, với tổng cộng lỗ lũy kế của HNG và HAG là gần 1.430 tỉ đồng.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/cham-nop-bao-cao-tai-chinh-tap-doan-hoang-anh-gia-lai-cua-bau-duc-bi-nhac-nho-140629.html

Tin khác