Chân dung, tiểu sử bà Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Thứ năm, 22/10/2020, 13:38 PM

Chân dung, tiểu sử bà Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chân dung, tiểu sử bà Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Chân dung, tiểu sử bà Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bà Nguyễn Thị Thu Hà

Sáng nay 22/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thông báo kết quả bầu cử Ban Thường vụ (BTV), các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm UBKT khóa 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình có 15 người. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ông Trần Hồng Quảng và ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình gồm có 11 người. Ông Tô Văn Từ được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bà Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 27/5/1970, quê tại phường Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.Trình độ chuyên môn: PGS.TS Tâm lý học. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Từ tháng 7/2010 - 3/2012, bà là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Giám đốc Trường cán bộ phụ nữ Trung ương nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Từ tháng 5/2012 - 3/2014, bà là Giám đốc Học viện Phụ Nữ Việt Nam.

Từ tháng 3/2012 - 2/2014, bà là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện.

Từ tháng 3/2014 - 11/2015, bà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Từ ngày 25/12/2015, bà là Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Từ ngày 8/4/2016, bà được bầu làm Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Từ ngày 9/3/2017, bà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Từ ngày 24/4/2020, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 1961-QĐNS/TW ngày 28/3/2020 của Bộ Chính trị phân công, chỉ định bà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ ngày 8/5/2020, Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Từ ngày 19/5/2020, bà được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 -2021, thay đồng chí Nguyễn Thị Thanh đã được điều động về Trung ương và bổ nhiệm chức vụ mới.

Từ ngày 4/6/2020, Tại Nghị quyết số 946, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đại biểu Quốc hội khóa XIV - giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình.

Bài liên quan