Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2019

Theo Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng 06:16 24/06/2019

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tuyển sinh năm 2019 với tổng chỉ tiêu 130.

chi-tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-my-thuat-viet-nam-nam-2019
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2019.

1. Đối tượng tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Thí sinh thi vào trường phải tốt nghiệp trung học phổ thông và là người có năng khiếu mỹ thuật.

2. Phạm vi tuyển sinhTuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn phương thức tuyển sinh kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển (tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển môn Ngữ văn).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

chi-tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-my-thuat-viet-nam-nam-2019

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

- Thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông và có năng khiếu mỹ thuật.

- Điểm trung bình chung môn Ngữ văn của 03 năm học Trung học phổ thông phải đạt 5,0 trở lên.

- Riêng thí sinh dự thi ngành Sư phạm mỹ thuật phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

Mã trường: MTH

2.6.2. Mã số ngành:

STT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã số

1

Hội họa

Chuyên ngành: - Tranh Lụa

                         - Tranh Sơn dầu

                         - Tranh Sơn mài

7210103

2

Đồ họa

7210104

3

Điêu khắc

Chuyên ngành: - Điêu khắc tạo hình

                         - Điêu khắc ứng dụng

7210105

4

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

7210101

5

Thiết kế đồ họa

7210403 

6

Sư phạm mỹ thuật

7140222

Các môn thi năng khiếu của từng ngành đào tạo:

STT

Tên ngành

Môn thi tuyển

1

Ngành Hội họa

Chuyên ngành: - Tranh Lụa

                         - Tranh Sơn dầu

                         - Tranh Sơn mài

- Hình họa

- Bố cục

2

Ngành Đồ họa

- Hình họa

- Bố cục

3

Ngành Thiết kế đồ họa

- Hình họa

- Trang trí

4

Ngành Điêu khắc

Chuyên ngành: - Điêu khắc tạo hình

                         - Điêu khắc ứng dụng

- Tượng tròn

- Phù điêu

5

Ngành Sư phạm mỹ thuật

- Hình họa

- Bố cục

6

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

- Hình họa

- Bố cục

Tiêu chí xét tuyển

Các quy định chung

- Căn cứ điểm xét tuyển môn Ngữ văn, kết quả thi các môn năng khiếu của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, Nhà trường xây dựng biên bản điểm trúng tuyển đối với từng ngành thi.

- Đối với thí sinh thuộc diện chính sách được hưởng ưu tiên theo đối tượng hay khu vực, mức chênh lệch điểm được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Quy định cụ thể về việc xét tuyển môn Ngữ văn

- Dựa trên điểm trung bình chung 03 năm học Trung học phổ thông.

- Điểm trung bình chung môn Ngữ văn đạt 5,0 trở lên.

* Quy định cụ thể về việc xét Điểm trúng tuyển

- Trọng số của các điểm thi tuyển và xét tuyển:

+ Môn Hình họa, Tượng tròn (thi tuyển): hệ số 2

+ Môn Bố cục, Trang trí, Phù điêu (thi tuyển): hệ số 1

+ Môn Ngữ văn (xét tuyển): hệ số 1

- Điểm tuyển sinh là điểm tổng của 2 môn năng khiếu và môn Ngữ văn. Cụ thể điểm tuyển sinh của các ngành được tính như sau:

+ Ngành Hội họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

+ Ngành Đồ họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

+ Ngành Thiết kế đồ họa: Hình họa (hs2) + Trang trí (hs1) + Ngữ văn (hs1)

+ Ngành Điêu khắc: Tượng tròn (hs2) + Phù điêu (hs1) + Ngữ văn (hs1)

+ Ngành Sư phạm mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

- Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

 

Tuyến xe bus đi Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

 Tuyến xe bus đi Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam là tuyến xe bus số 01, 03, 49 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tiền thân là Trường Mỹ thuật Đông Dương thuộc Viện Đại học...Tin khác