Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019

18:28 23/06/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019 đã được trường ra thông báo chính thức mời thí sinh cùng phụ huynh tham khảo thông tin dưới đây.

chi-tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue-2019 Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019 Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019 đã đưa ra thông báo chính thức về tổng số chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 1895 chỉ tiêu, trong đó tuyển sinh theo kết quả thi THPTQG tuyển 1.570 chỉ tiêu. Về phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; - Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) - Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết hợp với thi tuyển năng khiếu. Tổng số Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019 Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019 Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019 Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019 Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019, HĐTS Đại học Huế quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển; - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để tuyển sinh; - Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; - Điểm tối thiểu để được xét tuyển vào các ngành sẽ được HĐTS Đại học Huế công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019 cho các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và HĐTS Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019 cho các ngành còn lại; - Điều kiện xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm là xếp loại hạnh kiểm của năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ THPT).  Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa sau Đại học - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa sau Đại học - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 được giới thiệu tại đây.  Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học An Giang năm 2019 Trường Đại học An Giang năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2480.  Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 5280.
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019 đã đưa ra thông báo chính thức về tổng số chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 1895 chỉ tiêu, trong đó tuyển sinh theo kết quả thi THPTQG tuyển 1.570 chỉ tiêu.

Về phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

- Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ)

- Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

Tổng số Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm - Đại học Huế 2019

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019, HĐTS Đại học Huế quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển;

- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để tuyển sinh;

- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;

- Điểm tối thiểu để được xét tuyển vào các ngành sẽ được HĐTS Đại học Huế công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019 cho các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và HĐTS Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019 cho các ngành còn lại;

- Điều kiện xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm là xếp loại hạnh kiểm của năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ THPT).

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa sau Đại học - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa sau Đại học - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 được giới thiệu tại đây.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học An Giang năm 2019

Trường Đại học An Giang năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2480.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 5280.Tin khác