Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn hóa TP HCM năm 2019

18:59 24/06/2019

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn hóa TP HCM năm 2019 đã được công bố chính thức tại cổng thông tin của trường.

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn hóa TP HCM năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn hóa TP HCM năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn hóa TP HCM năm 2019

Đối tượng tuyển sinh:            Có bằng tốt nghiệp bậc THPT hoặc bậc trung cấp

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trên cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:               1. Xét tuyển

- Từ kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia theo các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2).

- Từ điểm trung bình chung các môn học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh) thuộc các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2).

2. Thi tuyển năng lực đầu vào, kết hợp với xét tuyển

Trường tổ chức tuyển sinh đồng thời hai hình thức thi tuyển và xét tuyển.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung môn học bậc THPT (xét theo học bạ bậc THPT của thí sinh).

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 1 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét điểm trung bình chung 1 môn văn hóa bậc THPT (xét theo học bạ bậc THPT của thí sinh).

chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-van-hoa-tp-hcm-nam-2019
chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-van-hoa-tp-hcm-nam-2019
chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-van-hoa-tp-hcm-nam-2019
chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-van-hoa-tp-hcm-nam-2019

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: - Điểm xét tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo:

+ Là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia: không có điểm môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

+ Dựa vào kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết - ĐTK) từ 5,0 trở lên.

+ Đối với chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, ngành Quản lý Văn hóa: ngoài những điều kiện nên trên, thí sinh phải có điểm môn thi Năng khiếu nghệ thuật đạt từ 5,0 điểm trở lên.

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ: trường hợp trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển, nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được xác định, Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển (được áp dụng chung cho các ngành, chuyên ngành tuyển sinh) theo thứ tự ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng cao hơn vào ngành, chuyên ngành đó; giữa các thí sinh cùng thứ bậc nguyện vọng vào một ngành, chuyên ngành học có tổng điểm bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn), có điểm thi môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Toán), có điểm thi môn Ngữ văn cao, sau đó đến môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn và môn Toán).

- Điểm xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có): điểm xét tuyển đợt bổ sung bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển đợt 1.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: Các thông tin đăng ký thi, xét tuyển

- Mã số Trường: VHS

 

Danh sách các trường xét tuyển học bạ năm 2019

Năm 2019, phương án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sẽ do các trường tự quyết định. Dưới đây là danh sách các trường xét tuyển học bạ năm 2019.

 

Hơn 12.000 thí sinh ở Thừa Thiên Huế đăng ký kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 31 điểm thi với 519 phòng thi. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 12.149 thí sinh.Tin khác