Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2019

18:58 24/06/2019

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2019 đã được công bố chính thức tại cổng thông tin của trường.

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2019

Đối tượng tuyển sinh:            Là công dân Việt Nam, có đủ các điều kiện sau đây điều được tham gia tuyển sinh vào trường:

a)            Tính đến thời điểm xét tuyển, thi tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề), sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

b)            Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; Đối với người khuyết tật được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ;

c)            Tuổi từ 18 trở lên;

d)            Đạt yêu cầu thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Kiến trúc) và điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường;

đ) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-nam-2019
chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-nam-2019
chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-nam-2019
chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-nam-2019

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

2.5.1 Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ đại học:

Đã tốt nghiệp THPT;

Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. (Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 13,0 điểm);

Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ cao đẳng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2.5.2 Xét tuyển từ kết quả học tập THPT

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển đối với trình độ đại học:

Đã tốt nghiệp THPT;

Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải >= 18,0 điểm.

Trong đó điểm 3 môn được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

Điểm tổng kết của năm lớp 12;

Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ cao đẳng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2.5.3 Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia

Đã tốt nghiệp THPT;

Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. (Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 13,0 điểm);

Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm và không trái với quy định của Bộ GD&ĐT.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT

Đã tốt nghiệp THPT;

Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ Mỹ thuật) phải >= 18,0 điểm.

Trong đó điểm 2 môn văn hóa được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

Điểm tổng kết của năm lớp 12;

Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

2.5.4 Hình thức thi tuyển (dành cho thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông lên đại học mà không đủ điều kiện xét tuyển tại mục 2.5.1 và 2.5.2)

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học: tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp thi tuyển phải lớn >=15,0 điểm;

b. Điều kiện nhận hồ sơ và đối tượng tuyển sinh:

Đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2019

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP HCM 2019 đã được công bố chính thức tại cổng thông tin của trường.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM năm 2019

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM năm 2019 đã được công bố chính thức tại cổng thông tin của trường.Tin khác