Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019

10:34 28/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019 của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật chính thức từ thông báo tuyển sinh của sở giáo dục và đào tạo Hà Nam.

 Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

 Chỉ tiêu tuyển sinh: Hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 Hướng dẫn tuyển sinh: Hàng năm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh, phân vùng tuyển sinh và xác định điểm sàn trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh (điểm sàn không thấp hơn 12 điểm).

Môn thi và đề thi

 Môn thi: Thi viết ba môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là một trong ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.

 Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh được áp dụng các hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

 Thời gian làm bài thi:

Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh được vận dụng phù hợp với hình thức thi, tối thiểu là 60 phút.Các bài thi chuyên: 150 phút4. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi và điểm thi tuyển:

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.Điểm thi tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên và bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019
 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong quyết định về việc tuyển sinh đầu vào lớp 10 các trường THPT.

 

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đâyTin khác