Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019

Theo Phương Thảo / Sức Khỏe Cộng Đồng 06:36 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh Kon Tum được cập nhật chính thức từ thông báo tuyển sinh của sở giáo dục và đào tạo Kon Tum.

  • Tuyển sinh vào 10 trường THPT dân tộc nội trú Tỉnh.

Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển. Căn cứ để xét tuyển từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao, trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét dựa trên điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

  • Tuyển sinh vào các trường PTDTNT huyện và Phân hiệu trường PTDTNT Tỉnh tại huyện Ia H'Drai.

Xét tuyển đối với chế độ nội trú

Thi tuyển kết hợp xét tuyển không có chế độ nội trú

  • Tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức thi tuyển vào ngày 11 và 12/6/2019 với 4 môn: Văn, Toán, Anh và môn chuyên.
  • Tuyển sinh vào 10 THPT tại tỉnh Kon Tum tổ chức thi tuyển vào ngày 11/6 và 12/6/2019 với môn: Văn, Toán, Anh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019
 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong quyết định về việc tuyển sinh đầu vào lớp 10 các trường THPT.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.Tin khác