Chính thức giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

17:15 22/10/2018

Chiều nay 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTV Quốc hội trình bày Tờ trình giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

100-gioi-thieu-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-giu-chuc-chu-tich-nuoc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước vào ngày mai 23/10. 

Cuối giờ phiên họp chiều nay 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo Tờ trình, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Vào sáng 23/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sáng 23/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu tiếp theo). Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu và Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Buổi chiều, từ 15h00, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước để Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước tuyên thệ (phần tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Trước đó, Thông cáo phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ 2 (ngày 3/10) trong khuôn khổ hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.Tin khác