Chưa lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

19:00 10/10/2018

Do hai chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ bầu mới, nên Quốc hội chưa thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm.

chua-lay-phieu-tin-nhiem-chu-tich-nuoc-va-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong
Do 2 chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ bầu mới, nên Quốc hội chưa thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho hay theo quy định, có 50 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm, nhưng do có 2 chức danh mới là Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ bầu mới, nên chưa thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm.

Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân 2015. Theo đó, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức.
 
Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.
 
Thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ.
 
Cũng liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, trước đó tại họp báo thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,giải đáp các câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc nêu gương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường trực cấp ủy các cấp...
 
Ông Vũ Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông tin: Quy định về trách nhiệm nêu gương là vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp, vì vậy Ban Tổ chức Trung ương rất thận trọng trong nghiên cứu. Trung ương thống nhất cao ban hành, nhưng Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện và xin thêm ý kiến các đồng chí Ủy viên Trung ương trước khi ban hành trong thời gian sớm nhất.

Giải đáp câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết: Theo chương trình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào tháng 12/2018 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp theo quy định số 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp được tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội….

 Tại Hội nghị Trung ương 8 từ 2 - 6/10 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, với số phiếu tán thành 100%.

Ngoài ra, đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, vào ngày 23/7, Chủ tịch nước đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Đến ngày 25/7, Thủ tướng ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

 

Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Bộ Ngoại Giao, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Bộ Ngoại Giao, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương: Bỏ phiếu kín bầu bổ sung 2 phó chủ nhiệm, kỷ luật 14 trường hợp

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương vừa họp bỏ phiếu kín bầu bổ sung 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, thi hành kỷ luật 14 trường hợp vi phạm.

 

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Tin khác