| Hà Nội /

Chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phụ huynh và học sinh cần nắm được chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiện cho việc ôn tập, tự học ở nhà lúc dịch Covid-19.

Phụ huynh và học sinh cần nắm được chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiện cho việc ôn tập, tự học ở nhà lúc dịch Covid-19.

Phụ huynh và học sinh cần nắm được chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiện cho việc ôn tập, tự học ở nhà lúc dịch Covid-19.

Chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đi kèm với công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/3.

Theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc điều chỉnh nội dung dạy học học học kỳ II năm học 2019-2020 sẽ diễn ra tất cả các môn học, cấp học.

Chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với riêng khối lớp 6, chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Với Số Học trong Toán lớp 6 thì Chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo có điều chỉnh như sau:

Chương III. Phân số gồm:

Phân số bằng nhau làm bài tập 8 và 10, học sinh tự học có hướng dẫn

Mở rộng khái niệm phân số làm cả hai bài

Luyện tập bài tập 21, 27. Khuyến khích học sinh tự làm

Rút gọn phân số, luyện tập cả 2 bài

Quy đồng mẫu nhiều phân số, điều chỉnh Mục 1: Quy đồng mẫu hai phân

Luyện tập cả hai bài làm bài tập 36

So sánh phân số học Mục 1: So sánh hai phân số cùng mẫu làm bài tập 40, 41

Phép cộng phân số Mục 1. Cộng hai phân số cùng mẫu và làm bài tập 45, 46

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số, làm bài tập 48, 50, 51

Luyện tập làm bài tập 53, 54, 57

Phép nhân làm bài tập 70, 72

Empty

Tính chất cơ bản của phép nhân làm bài tập 75, 77

Luyện tập làm cả ba bài tập 78, 82, 83

Phép chia phân số làm bài tập 85, 87

Luyện tập làm bài tập 102

Empty

Tìm giá trị phân số của một số cho trước làm bài tập 116, 117, 119

Luyện tập cả 2 bài

Tìm một số biết giá trị phân số của nó làm bài tập 127, 130, làm bài tập 136

Luyện tập làm cả 2 bài

Empty

Tìm tỉ số của hai số làm bai tập Bài tập 139, 140, 141

Luyện tập làm bài tập 147, 148

Làm cả 2 bài Tích hợp thành một bài

Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương III làm bài tập 154; 159; 160; 167

Ôn tập cuối năm phần số làm bài tập 174; 177; 178.

Với Hình Học trong toán lớp 6 thì Chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo có điều chỉnh như sau:

Chương II. Góc

Luyện tập làm bài tập 35; 36; 37.

Thực hành đo góc trên mặt đất làm cả bài.  

Đường tròn,  Mục 3: Một công dụng khác của compa.

Empty

Chương trình giảm tải môn Toán lớp 6 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS

Trước đó tại công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn này.

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có góp ý thêm hoặc có vướng mắc, đề nghị Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản và qua email để kịp thời giải quyết.

Bài liên quan