Chương trình làm việc ngày 22/10/2019, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Theo BTV / Sức Khỏe Cộng Đồng 06:11 22/10/2019

Theo dự kiến chương trình hoạt động, ngày 22/10/2018, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc về nhiều nội dung quan trọng.

qh
Chương trình làm việc ngày 22/10/2019, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Dưới đây là chương trình làm việc ngày 22/10/2019, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14:

Buổi sáng:

 Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Kinh tế:  Chủ nhiệm Uỷ ban Vũ Hồng Thanh

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: Hoàng Thanh Tùng 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (tối đa 15 phút).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

NỘI DUNG:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

+ Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

+ Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

+ Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

+ Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.Tin khác