Công bố quy hoạch tượng đài

08:35 27/01/2018

Chiều 25/1, Sở Văn hóa và Thể thao công bố “Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vườn tượng trên địa bàn Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Công bố quy hoạch tượng đài
Sở Văn hóa và Thể thao giới thiệu về quy hoạch 

Theo quy hoạch, từ nay đến 2030, toàn tỉnh có 2 tượng đài, 2 tranh hoành tráng, 3 tượng, 21 biểu tượng kiến trúc nghệ thuật, 4 vườn tượng.

Về quy mô đầu tư, trong giai đoạn 1 từ nay đến năm 2020 là 355 tỷ đồng, giai đoạn 2 từ năm 2020 đến 2030 là 210 tỷ đồng.

Trong đó, ưu tiên đầu tư tượng đài Nguyễn Tri Phương tại huyện Phong Điền, tượng đài Huyền Trân Công Chúa tại Cồn Hến, tượng Nguyễn Phúc Nguyên tại công viên bờ sông đường Kim Long, biểu tượng kiến trúc nghệ thuật Tháp ngắm cảnh tại cồn Dã Viên, biểu tượng Phụ nữ Huế và Bia ghi danh chiến công 11 cô gái sông Hương tại công viên đường Phạm Văn Đồng và Lưu Hữu Phước, biểu tượng kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, văn hóa tại công viên An Hòa, biểu tượng kiến trúc, văn hóa nghệ thuật tại vòng xoay đường Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp.

Với tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đang xây dựng đề án báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương để đưa vào quy hoạch cấp quốc gia.

Công bố quy hoạch tượng đài
Tượng đài Phan Bội Châu được đặt ở vị trí mới đã phát huy giá trị

Đây là cơ sở để bố trí hài hòa các công trình kiến trúc, mỹ thuật, tạo những thành tố làm điểm nhấn của cảnh quan đô thị phát triển văn minh, hiện đại, góp phần kế thừa và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Huế. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu lực và thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước, làm cơ sở để các cấp, các ngành liên quan đưa vào bố trí quỹ đất, lập kế hoạch vận động đầu tư xây dựng, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa các nguồn đầu tư xây dựng công trình văn hóa trên địa bàn.

 

Đà Nẵng: Bỗng dưng bị mời ra khỏi chung cư Mường Thanh

Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) yêu cầu các hộ phải rời khỏi chung cư Mường Thanh trước ngày 25/1.Tin khác