Đất quốc phòng không làm nhiệm vụ phải bàn giao lại cho địa phương

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ sáu, 25/12/2020, 13:37 PM
  • Click để copy

Đất quốc phòng không làm nhiệm vụ phải bàn giao lại cho địa phương

Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua chính thức luật hóa việc Quân đội, Công an sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Khu đất tại khu Ba Son, Q.1, TP HCM đang được đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao lại cho địa phương để đầu tư dự án tôn tạo, bảo tồn phát huy giá trị di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh Thanh Niên).

Khu đất tại khu Ba Son, Q.1, TP HCM đang được đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao lại cho địa phương để đầu tư dự án tôn tạo, bảo tồn phát huy giá trị di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh Thanh Niên).

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố Nghị quyết về Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Nghị quyết mang số 132, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 11 vừa qua) sau quy trình đặc biệt, họp kín ở tất cả các phiên thảo luận, thông qua.

Nghị quyết gồm 8 điều, quy định từ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, chế độ, trách nhiệm của Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, quyền nghĩa vụ của các doanh nghiệp quân đội, Công an cũng như việc xử lý đối với các dự án hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện từ trước khi có nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/2/2021 và hết hiệu lực khi luật Đất đai 2013 được sửa đổi và có hiệu lực thi hành.

Phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm - Không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Theo Nghị quyết, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội, Công an khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, để làm kinh tế thì phải lập phương án sử dụng đất trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an có trách nhiệm quyết định phê duyệt hoặc chấm dứt phương án sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp làm kinh tế hoặc liên doanh, liên kết đã thực hiện trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (1/2/2021).

Tư lệnh 2 ngành Quốc phòng, Công an cũng được giao tổ chức việc rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, bảo đảm quỹ đất dự trữ lâu dài cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh.

Với những khu đất có giá trị kinh tế lớn, không còn nhu cầu cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu đất có giá trị kinh tế lớn quy định tại điểm này là khu đất có giá trị từ 500 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo mục đích sử dụng thể hiện trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với khu đất không còn nhu cầu cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh thì bàn giao cho UBND cấp tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội và quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp vào ngân sách các khoản tiền như tiền sử dụng đất hàng năm, tiền đấu giá đất, tiền cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quân đội, Công an khi sử dụng đất quốc phòng kết hợp làm kinh tế.

Ngoài việc khắc phục những tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp làm kinh tế bộc lộ thời gian qua, Nghị quyết của Quốc hội cũng tháo gỡ những vướng mắc đối với những đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an trong việc làm kinh tế trên đất quốc phòng được giao.

Cụ thể, theo Nghị định này, các đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an được sử dụng đất quốc phòng, an ninh và những tài sản gắn liền để thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo đúng phương án được phê duyệt. Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

Tuy nhiên, những đơn vị sử dụng đất này không được bồi thường khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chấm dứt phương án "kết hợp làm kinh tế". Doanh nghiệp cũng phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm.

Nguyên tắc quan trọng là không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

Không cần cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thì giao lại cho địa phương

Nghị quyết cũng quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn. Cụ thể, đối với vị trí, diện tích đất không còn nhu cầu cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh thì đưa ra khỏi quy hoạch đất quốc phòng, an ninh và chuyển giao cho UBND tỉnh quản lý, sử dụng.

Đối với vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh cần thiết cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh thì thực hiện theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt.

Đối với hợp đồng sử dụng đất, thuê đất quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ký với doanh nghiệp quân đội, công an đã thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà diện tích đất phải dự trữ lâu dài cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn hợp đồng.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về việc xử lý đất quốc phòng, an ninh đối với dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện và đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn.

Chấm dứt dự án liên doanh, liên kết sai phạm, không hiệu quả

Đối với những dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện, Bộ Quốc phòng, Công an cần chỉ đạo doanh nghiệp trong ngành rà soát, đánh giá hiệu quả, lập báo cáo và đề xuất phương án xử lý.

Đối với dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết sai phạm, không hiệu quả thì chấm dứt, thanh lý, thu hồi; khắc phục triệt để những tồn tại, vi phạm.

Đối với dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết có hiệu quả, phù hợp, Nghị quyết quy định, Trường hợp dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết có nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện nhưng có tổ chức, cá nhân vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì phải tiến hành chấm dứt hợp tác với bên vi phạm.

Nhiều trường hợp quy định được tiếp tục thực hiện như: dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết liên quan đến quyền, lợi ích của nhiều bên; liên kết có đối tác nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ quân sự. Tài sản gắn liền với đất đã cho thuê theo dự án, hợp đồng được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn. Dự án, hợp đồng bị Nhà nước thu hồi đất trước thời hạn thì được bồi thường giá trị còn lại của tài sản trên đất.

Tuy nhiên, tất cả các trường hợp, khi hết hạn dư án, hợp đồng thì không được gia hạn.

Xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Nhiều người tiếp tục vắng mặt

Xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Nhiều người tiếp tục vắng mặt

18/01/2021 10:31

Trong lần mở lại phiên xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng diễn ra sáng 18/1, nhiều nhân vật tiếp tục vắng mặt.

Bằng cách nào hàng lậu của Nhật Cường lọt qua sân bay Nội Bài?

Bằng cách nào hàng lậu của Nhật Cường lọt qua sân bay Nội Bài?

16/01/2021 10:21

Trong số những phương thức vận chuyển hàng lậu trong vụ án Nhật Cường, nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi tại sao số hàng lậu "khủng" này lại lọt qua sân bay Nội Bài?

Tạm cấm nhiều tuyến đường ở Hà Nội để phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tạm cấm nhiều tuyến đường ở Hà Nội để phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

16/01/2021 10:21

Hà Nội tiến hành cấm đường, hạn chế phương tiện trong nhiều cung đường nhằm phục vụ an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Điều tra vụ King Home Land lừa bán đất nền

Điều tra vụ King Home Land lừa bán đất nền

16/01/2021 07:25

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần King Home Land (phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM).

Thanh niên tử vong sau va chạm với xe của Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng

Thanh niên tử vong sau va chạm với xe của Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng

14/01/2021 15:35

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong sau va chạm với xe ô tô do Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vũ Thư cầm lái.

Hai tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch ngàn tỷ đồng với Công ty Nhật Cường

Hai tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch ngàn tỷ đồng với Công ty Nhật Cường

13/01/2021 21:48

Thông qua dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm để chuyển hàng ngàn tỷ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài.

Lời khai bất ngờ của ông Tất Thành Cang: Bị cấp dưới gài?

Lời khai bất ngờ của ông Tất Thành Cang: Bị cấp dưới gài?

13/01/2021 13:12

Ông Tất Thành Cang cùng các đồng phạm gây thiệt hại cho SADECO tổng cộng 940 tỷ đồng trong phi vụ bán 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Vụ án Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can, gồm những ai?

Vụ án Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can, gồm những ai?

13/01/2021 13:11

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” tại Nhật Cường.

Novaland hỗ trợ Sài Gòn FC phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế

Novaland hỗ trợ Sài Gòn FC phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế

13/01/2021 09:47

Novaland vừa ký kết tài trợ cho CLB bóng đá Sài Gòn tại Lễ ra quân mùa giải 2021 thúc đẩy nền thể thao nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng tiến xa hơn.