'Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; không phó mặc, khoán trắng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo'

Theo Cẩm Nang - Vạn Thảo / Tạp chí SHTT 06:15 26/12/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ông Nguyễn Đức Long nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2017.

de-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-khong-pho-mac-khoan-trang-trong-giai-quyet-khieu-nai-to-cao
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 25/12, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2017. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các thành viên thuộc Ủy ban MTTQ; Đoàn Luật sư và Hội Luật gia tỉnh. Đại diện 14 địa phương trong tỉnh tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.Theo báo cáo đánh giá của kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2017 của UBND tỉnh, trong năm 2017, một số địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Hoành Bồ, đã triển khai nhiều dự án lớn, quan trọng liên quan đến việc thu hồi nhiều diện tích đất, công trình trên đất của tổ chức, cá nhân, đã dẫn đến phát sinh nhiều nội dung KNTC, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Số vụ việc đơn lẻ tăng nhiều; đồng thời, số vụ việc đông người do các vụ đơn lẻ trong cùng một dự án và vụ việc đơn lẻ từ nhiều dự án khác nhau có sự liên kết lại với nhau thành đoàn đông người cũng tăng lên. So với năm 2016, số lượt công dân đến trụ sở tiếp dân của các cơ quan hành chính nhà nước tăng 57,4%; số vụ việc tăng 81,1%; số đoàn đông người tăng 29%... Theo đó, số đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh cũng tăng 88%.

Với quan điểm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết đến cùng sự việc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của các cấp từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tập trung, trách nhiệm, hiệu quả, việc tiếp công dân đã được thực hiện chu đáo; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại đạt 82,7% (617/746 vụ việc); tố cáo đạt 87,5% (28/32 vụ việc).

Riêng về kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp cũng đã giải quyết dứt điểm 1/6 vụ việc; ban hành thông báo chấm dứt giải quyết đối với 4 vụ việc; giao địa phương tiếp tục gặp gỡ, vận động công dân gửi đơn 1 vụ việc.

de-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-khong-pho-mac-khoan-trang-trong-giai-quyet-khieu-nai-to-cao

Về những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, báo cáo cũng nêu rõ, một số nơi, việc tiếp công dân tại cấp xã, huyện chưa gắn với giải quyết KNTC; công tác xử lý đơn thư còn chậm, vi phạm về trình tự, thủ tục; còn hiện tượng chồng chéo, vòng vo, đùn đẩy, xác định thẩm quyền chưa đúng trong công tác xử lý đơn thư; việc đầu tư cơ sở vật chất cho nơi tiếp công dân cấp xã và một số nơi cấp huyện còn hạn chế; chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số địa phương còn thấp...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại hạn chế cần khắc phục, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu năm 2018. Đó là tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện chủ trì hội nghị.Để đạt mục tiêu trên, trong số các giải pháp, tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiếp tục nâng cao hiệu quả Hội đồng tiếp công dân tỉnh, với sự vào cuộc tích cực của từng thành viên. Trong đó, tiếp tục nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của các thành viên thuộc Ủy ban MTTQ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của các hội viên, đoàn viên khi tham gia giải quyết KNTC. Mỗi đơn vị, đoàn thể sẽ lựa chọn ít nhất 2 vụ việc đơn thư đang được chính quyền các cấp thụ lý để tham gia trực tiếp việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; một số sở, ban, ngành địa phương đều khẳng định, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2017 đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hết sức quyết liệt và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, được người dân và doanh nghiệp tin tưởng.

de-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-khong-pho-mac-khoan-trang-trong-giai-quyet-khieu-nai-to-cao
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Thị Lan phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đề xuất một số giải pháp triển khai trong năm 2018, các đại biểu cho rằng, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường thông tin hồi đáp tiến độ giải quyết các vụ việc đến công dân gửi đơn; làm tốt công tác tiếp nhận đơn thư của công dân, cử tri; giám sát, thanh tra trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc giải quyết KNTC; quan tâm đến ứng dụng CNTT trong lưu trữ hồ sơ vụ việc; tăng cường đối thoại của người đứng đầu với công dân để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, công khai trên truyền thông về quy trình, kết quả giải quyết vụ việc; thường xuyên quan tâm, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã nhấn mạnh, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC năm 2018 hết sức nặng nề với nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết dứt điểm. Vì vậy, các địa phương, sở, ngành liên quan; bộ máy tiếp công dân, giải quyết KNTC từ tỉnh, huyện đến cơ sở cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh; các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đặc biệt, coi việc tiếp công dân, giải quyết KNTC là việc thường xuyên; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không để phó mặc, khoán trắng trong việc giải quyết KNTC. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương cũng cần tập trung giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc kéo dài, phức tạp, đông người; tập trung rà soát, thanh, kiểm tra các vụ việc KNTC liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; chuyển đổi chợ để phục vụ công tác thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ trong năm 2018.

Kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số giải pháp cụ thể cần triển khai trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh và Trưởng ban tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố cần tiến hành rà soát lại các vụ việc, đơn thư cũng như kết quả giải quyết đơn thư từ năm 2015 đến hết năm 2017, để sang năm 2018 triển khai việc quản lý hồ sơ đơn thư theo mã số.

Trước Tết Nguyên đán năm 2018, phải rà soát và giải quyết dứt điểm 3 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp theo kế hoạch số 2100 của Thanh tra Chính phủ. Khi giải quyết các vụ việc kéo dài phải kiên quyết, kiên trì, kết hợp với đấu tranh pháp lý. Với quan điểm năm 2018, thực hiện mục tiêu kiên quyết lập lại trật tự trong giải quyết đơn thư KNTC, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ban Đảng, cơ quan chức năng đối chiếu với quy định của pháp luật, kỷ luật Đảng để đề xuất hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó, từ tỉnh đến cở sở tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ chuyên trách; cán bộ được phân công thực hiện công tác tiếp dân. Các địa phương cần thực hiện lồng ghép việc tiếp công dân với giải quyết đơn thư, kiến nghị phản ánh của cử tri. Hằng tuần, Chủ tịch UBND xã phải báo cáo cấp huyện kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh trong tuần. Trên cơ sở đó, Ban Tiếp công dân huyện phải báo cáo về tỉnh trước ngày 5 hằng tháng. Cũng từ năm 2018, Thường trực UBND tỉnh sẽ thực hiện giao ban định kỳ với toàn bộ CBCC của Ban Tiếp công dân tỉnh và cán bộ được phân công thực hiện công tác tiếp công dân cấp huyện.

Ngoài ra, các cấp, các ngành cần nâng cao trách nhiệm khi giải quyết các vụ việc tại tòa án; nghiêm túc trong nghiên cứu hồ sơ, "trả bài" đúng hạn, đúng nội dung; tuân thủ đúng quy định về thành phần tham dự các phiên tòa hành chính; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh tham gia tích cực hơn trong việc giúp công dân hiểu rõ chính sách pháp luật. Ban Tiếp công dân tỉnh cần triển khai sửa quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh; kiện toàn Hội đồng Tiếp công dân tỉnh.

Nhân hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2017.

 

Quảng Ninh: Tháo dỡ công trình lấn chiếm đất quốc phòng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cô Tô chỉ đạo tổ chức tháo dỡ các công trình xây dựng, lắp đặt trái phép trên đất quốc phòng tại bãi biển Hồng Vàn, xã Đồng Tiến.

 

Thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh

Ngày 20/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4910/QĐ-UBND về việc thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh.

 

TP Uông Bí - Quảng Ninh: Xe quá tải 'cày' đường dân sinh

Thời gian gần đây, người dân khu 8, 9, 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí vô cùng bức xúc khi tuyến đường dân sinh qua các khu phố bị xe quá tải “cày” nát; còn người dân thì phải chịu cảnh khói, bụi mù mịt.Tin khác