Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Theo Hoàng Tiến / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:14 08/07/2019

Trên cơ sở sai phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường.

de-nghi-ban-bi-thu-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-cuu-thu-truong-nguyen-hong-truong
Kỳ họp 37 của Ủy ban Kiểm tra T.ƯẢnh UBKTTW.VN

Từ 2 - 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và một số cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Theo đó, sau khi xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Ngọc Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

de-nghi-ban-bi-thu-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-cuu-thu-truong-nguyen-hong-truong
Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Hồng Trường - nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Văn Công - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ GTVT và ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT 

Trước đó tại kỳ họp 35, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ GTVT. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận:

Thứ nhất, Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ GTVT đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Thứ hai, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Đinh La Thăng (đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và đang chấp hành hình phạt tù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ và Bộ GTVT. Cá nhân ông Đinh La Thăng vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Thứ ba, các Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng gồm: Ông Nguyễn Hồng Trường, ông Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Ngọc Đông và ông Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Thứ tư, ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Thứ năm, ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Tại kỳ họp 35, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, vi phạm của BCSĐ Bộ GTVT và các cá nhân nêu trên đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành GTVT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Xem xét, thi hành kỷ luật giám đốc Công an Đồng Nai

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, vi phạm của Giám đốc Công an, nguyên Giám đốc công an, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai là nghiêm trọng, đến mức phải kỷ luật.

 

Kỷ luật hai cựu Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Từ 2-4/7, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với nhiều nội dung quan trọng trong đó có xem xét kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

 

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

Tại Kỳ họp 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ 2-04/07, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

 

Tin khác