Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 316

15:51 27/06/2019

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 316 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 316
Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 316

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 316

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Địa Lý với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Dưới đây là đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 (mã đề 316)

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-316
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-316
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-316
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-316

Dưới đây là đáp án thi môn Địa Lý mã đề 316

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-316

Trên đây là đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 mã đề 316.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lí THPT quốc gia 2019 mã đề 304

Đề thi và đáp án môn Địa Lí THPT quốc gia 2019 mã đề 304 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 305

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 305 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 309

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 309 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.Tin khác