Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 319

16:29 27/06/2019

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 319 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 319
Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 319

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 319

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Địa Lý với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Dưới đây là đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 (mã đề 319)

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-319
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-319
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-319
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-319

Dưới đây là đáp án thi môn Địa Lý mã đề 319

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-319

Trên đây là đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 mã đề 319.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 310

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 310 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 307

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 307 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 312

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 312 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.Tin khác