Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 324

Theo Trung Vương / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:32 27/06/2019

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 324 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 324
Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 324

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 324

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Địa Lý với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Dưới đây là đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 (mã đề 324)

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-324
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-324
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-324
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-324

Dưới đây là đáp án thi môn Địa Lý mã đề 324

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-324

Trên đây là đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 mã đề 324.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 317

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 317 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 318

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 318 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 321

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 321 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.Tin khác