Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 312

19:24 27/06/2019

Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 312 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 312
Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 312

Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 312

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn GDCD với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Dưới đây là đề thi môn GDCD THPT Quốc gia 2019 (mã đề 312)

de-thi-va-dap-an-mon-gdcd-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312
de-thi-va-dap-an-mon-gdcd-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312
de-thi-va-dap-an-mon-gdcd-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312
de-thi-va-dap-an-mon-gdcd-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312

Dưới đây là đáp án thi môn GDCD mã đề 312

de-thi-va-dap-an-mon-gdcd-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312

Trên đây là đề thi và đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2019 mã đề 312.

 

Đề thi và đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2019 mã đề 316

Về đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 316 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Phụ huynh và học sinh có thể theo dõi và cập nhật.

 

Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 302

Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 302 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 310

Đề thi và đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019 mã đề 310 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.Tin khác