Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307

Theo Đ.h / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:35 27/06/2019

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Lịch sử với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019. Dưới đây là đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307

de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-307
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-307
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-307
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-307
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307

Dưới đây là đáp án thi môn môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307 sẽ được cập nhật nhanh nhất. Mời độc giả nhấn f5 để theo dõi.

1. D

2. B

3. C

4. C

5. A

6. A

7. B

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. B

14. B

15. D

16. A

17. D

18. D

19. C

20. A

21. D

22. B

23. A

24. C

25. C

26. D

27. C

28. D

29. C

30. B

31. C

32. B

33. C

34. B

35. D

36. C

37. A

38. B

39. C

40. A

Trên đây là đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 308

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 308 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 310

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 310 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 323

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 323 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 322

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 322 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.Tin khác