Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311

19:22 27/06/2019

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Lịch sử với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019. Dưới đây là đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311

de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-311
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-311
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-311
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-311
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311

Dưới đây là đáp án thi môn môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311 sẽ được cập nhật nhanh nhất. Mời độc giả nhấn f5 để theo dõi.

1. D

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. D

9. D

10. A

11. B

12. A

13. B

14. C

15. B

16. A

17. C

18. C

19. C

20. B

21. B

22. C

23. C

24. B

25. D

26. A

27. A

28. B

29. B

30. C

31. C

32. C

33. B

34. D

35. A

36. A

37. C

38. D

39. D

40. B

Trên đây là đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 321

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 321 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 312

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 312 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 313

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 313 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 320

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 320 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.Tin khác