Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314

Theo Đ.h / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:11 27/06/2019

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Lịch sử với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019. Dưới đây là đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314

de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-314
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-314
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-314
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-314
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314

Dưới đây là đáp án thi môn môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314 sẽ được cập nhật nhanh nhất. Mời độc giả nhấn f5 để theo dõi.

1. D

2. A

3. D

4. C

5. A

6. B

7. B

8. A

9. B

10. D

11. D

12. B

13. A

14. B

15. C

16. B

17. C

18. A

19. C

20. C

21. D

22. B

23. A

24. C

25. C

26. B

27. C

28. A

29. A

30. C

31. D

32. A

33. D

34. B

35. A

36. D

37. A

38. B

39. D

40. D

Trên đây là đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 316

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 316 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 317

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 317 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 309

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 309 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.Tin khác