Đáp án môn Sinh - mã đề 208 kỳ thi THPT Quốc gia 2018

12:56 26/06/2018

Đáp án môn Sinh - mã đề 208 kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

8
Đề thi và đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2018: Mã đề 208.

Hôm nay, ngày 26/6 kỳ thi THPT quốc gia 2018 tiếp tục diễn ra các thí sinh sẽ thực hiện làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các phân môn Vật lý, Hóa học và Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan trong tổng thời gian 150 phút.

Thí sinh làm bài thi môn Sinh học tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. 

Theo Bộ GD&ĐT quy định nội dung kiến thức đối với môn Sinh học bắt buộc phải nằm ở chương trình sách giáo khoa phổ thông, lượng kiến thức sẽ chủ yếu ở lớp 12. Tuy nhiên, để làm tốt được, đòi hỏi học sinh phải có kiến thức nền ở các cấp học và lớp học trước đó.

Dưới đây là đáp án môn Sinh mã đề 208.

81. B 82. C 83. A 84. D 85. D 86. A 87. A 88. C
89. C 90.B 91. A 92. C 93. B 94. A 95. D 96. C
97. D 98. B 99.A 100. B 101. C 102. D 103. A 104. A
105. A 106. D 107. C 108. C 109. C 110. A 111. D 112. B
113. B 114. D 115. D 116. D 117. D 118. A 119. A 120. C
 

Đề thi và đáp án môn Sinh mã đề 215 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đề thi và đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2018 mã đề 215 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Sinh - mã đề 223 kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Đề thi và đáp án môn Sinh - mã đề 223 kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

 

Đề thi và đáp án môn Sinh mã đề 217 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đề thi và đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2018 mã đề 217 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.Tin khác