Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận và đáp án

Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận và đáp án là cơ sở để chọn lọc được số học sinh phù hợp với từng trường trên địa bàn tỉnh.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận và đáp án.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận và đáp án.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận và đáp án

Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận vừa được các thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài là 60 phút.

Theo Sở GD-ĐT, công tác coi thi tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn và đúng quy chế. 

Dịch Covid-19 bùng phát đã tác động tiêu cực tới gần như mọi mặt cuộc sống, từ chính trị, kinh tế, chính trị, xã hội cho đến giáo dục. Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong 4 tháng đầu năm 2020 khiến hoạt động giáo dục bị gián đoạn.

Phương pháp giáo dục được chuyển từ học trên lớp sang học trực tuyến tại nhà. Thời gian kết thúc năm học 2019-2020 cũng như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 cũng không thể tổ chức theo mốc thời gian được lên từ trước, mà được điều chỉnh phù hợp với tình hình.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận

Part 1. Choose the correct answer (A, B, C or D) in each sentence. (2.0 pts)

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. talked                B. watched                C. lived              D. stopped

2. Choose the word whose main stress pattern is placed differently from the others.

A. explore                        B. rely                C. decide                   D. visit

Empty
Empty
Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận

Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận

Đáp án, đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh của Ninh Thuận

Bài liên quan