Đề xuất phương án không xuất in phim âm bản nếu người bệnh không có nhu cầu

Theo Viết Thiệp / Sức Khỏe Cộng Đồng 13:00 10/11/2019

Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 8448/UBND-CT của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh hành động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa".

de-xuat-phuong-an-khong-xuat-in-phim-am-ban-neu-nguoi-benh-khong-co-nhu-cau
Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền dùng túi giấy đựng thuốc cho bệnh nhân thay thế túi ni lông.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” đi vào chiều sâu bằng các giải pháp cụ thể, khả thi, thiết thực; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai một số hoạt động, nhiệm vụ.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần trên địa bàn tỉnh và Công văn ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa".

Đưa kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" vào một trong các chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm của tổ chức, đoàn thể, cá nhân. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai cho các đơn vị trực thuộc.

Trong khi đó, các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thực hiện, tạo điều kiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng túi ni lông và vật dụng bằng nhựa sử dụng 1 lần trong sinh hoạt, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, đầu tư trang cấp hệ thống lọc nước uống dùng chung và bố trí thùng rác có phân loại rác thải; chỉ dùng túi ni lông, vật dụng chứa đựng thân thiện môi trường phục vụ hoạt động, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị.

Không sử dụng ly, cốc, ống hút bằng nhựa, túi ni lông, chai nước nhựa sử dụng một lần; không sử dụng các sản phẩm văn phòng như: túi clear, bìa kính, sticker đánh dấu bằng ni lông… chuyển qua sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; không sử dụng vật liệu ni lông để bao gói sản phẩm quà tặng, hoa trong hoạt động cơ quan.

Không sử dụng pháo sáng trong các hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện; sử dụng màn hình chiếu làm phông nền hoặc sử dụng phông dùng nhiều lần (nếu cần thiết thì sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, không sử dụng phông nhựa heflix khó phân hủy).

Không treo băng rôn, pano, backdrop, áp phích, quảng cáo, tuyên truyền bằng nhựa heflix; nếu cần thiết thì phải bảo đảm theo đúng quy định về địa điểm và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; không treo và không cho phép treo băng rôn, pano tại hàng rào trụ sở, văn phòng làm việc.

Các hội nghị, hội thảo, mời cơm do cơ quan tổ chức trong hoặc ngoài cơ quan, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm như đối với sinh hoạt của cơ quan trong việc sử dụng các dịch vụ do các đơn vị cung cấp nếu vi phạm quy định này. Bộ phận quản lý tài chính quán triệt không thanh toán các khoản chi có liên quan đến tiêu dùng các sản phẩm ni lông, nhựa sử dụng 1 lần tại cơ quan, đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu các trường học hướng dẫn các em học sinh không bao sách vở bằng ni lông, không thả bóng bay vào các lễ, ngày hội của nhà trường; không sử dụng chai nhựa đựng nước sử dụng 1 lần, có kế hoạch ưu tiên đầu tư máy lọc nước uống dùng chung tại nhà trường. Hướng dẫn các em học sinh vận động gia đình, người thân cùng tích cực hành động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Phát động phong trào kế hoạch nhỏ trong việc làm túi giấy để tặng cho các gia đình buôn bán nhỏ khó khăn, phục vụ sinh hoạt nhà trường. Phát động thi đua, sáng kiến của học sinh để thay thế nhựa sử dụng một lần; nhân rộng áp dụng mô hình thu gom chất thải nhựa đã được thực hiện ở các trường; triển khai hiệu quả, nhận rộng mô hình thu gom chất thải nguy hại (pin) tại trường học.

Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh có phương án, lộ trình cụ thể thay thế các loại bao bì bằng nhựa, ni lông đang được sử dụng để đựng thuốc, hồ sơ bệnh án… bằng những vật liệu thân thiện môi trường theo yêu cầu của Bộ Y tế. Đề xuất phương án không xuất in phim âm bản nếu người bệnh không có nhu cầu. 

Trong quá trình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kết hợp vận động các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn giảm dần và tiến tới không sử dụng các loại bao gói, hộp, túi đựng bằng ni lông, nhựa sử dụng một lần. Phối hợp với các ngành liên quan thuộc Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiên cứu trong năm 2020 triển khai cuộc vận động từ nhà hàng, quán ăn đến người dân mang theo vật dụng chứa, đựng sử dụng nhiều lần khi mua, bán thực thực phẩm, thức ăn, đồ uống.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án nhân rộng mô hình sử dụng các sản phẩm hữu cơ để tạo bầu ươm cây giống lâm nghiệp thay cho túi ni lông. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp thu gom túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng bao gói, chứa đựng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ sản xuất các sản phẩm thay thế nhựa, ni lông.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, tăng cường bố trí phương tiện thu gom rác, đảm bảo việc thu gom rác thải đúng quy định, không để phát tán túi ni lông, sản phẩm nhựa trên sông, suối, ao hồ thuộc ranh giới giữa các địa phương.

Xây dựng phương án cụ thể sử dụng các vật dụng thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa một lần tại các điểm thăm quan, du lịch do địa phương quản lý. Chỉ đạo UBND cấp xã, các Ban quản lý bãi tắm, khu du lịch dọc biển tăng cường ban hành quy định và tổ chức quản lý, kiểm soát cấm người dân, du khách mang thức ăn, túi ni lông, nhựa sử dụng một lần vào khu vực bãi tắm…

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/de-xuat-phuong-an-khong-xuat-in-phim-am-ban-neu-nguoi-benh-khong-co-nhu-cau-141301.html

Tin khác