Điểm chuẩn 2018 Đại học Hải Phòng

13:59 06/08/2018

Điểm chuẩn 2018 Đại học Hải Phòng vừa mới được công bố, trong đó ngành xét tuyển điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm.

diem-chuan-2018-dai-hoc-hai-phong
Điểm chuẩn 2018 Đại học Hải Phòng

Điểm chuẩn 2018 Đại học Hải Phòng được công bố các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học có điểm chuẩn ở ngưỡng 22 điểm. Còn lại, ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy 20 điểm, nhiều ngành khác lấy mức điểm 14.

Theo đó, mức điểm trên được áp dụng cho các thí sinh thuộc khu vực 3, các thí sinh ở giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm và mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm, tính theo thang điểm 10.

diem-chuan-2018-dai-hoc-hai-phong
diem-chuan-2018-dai-hoc-hai-phong
diem-chuan-2018-dai-hoc-hai-phong
diem-chuan-2018-dai-hoc-hai-phong
 

Điểm chuẩn 2018 Đại học Y tế công cộng

Điểm chuẩn 2018 Đại học Y tế công cộng vừa mới được công bố, trong đó ngành xét tuyển điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm.

 

Điểm chuẩn 2018 Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Điểm chuẩn 2018 Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM vừa công bố điểm chuẩn 2018.Tin khác