Điểm chuẩn 2018 Đại học Huế

15:17 06/08/2018

Điểm chuẩn 2018 Đại học Huế vừa công bố điểm chuẩn của các trường thành viên, trong đó điểm trúng tuyển cao nhất là 23,25 điểm, thấp nhất là 13 điểm.

0
Điểm chuẩn 2018 Đại học Huế công bố điểm chuẩn các trường thành viên

Điểm chuẩn 2018 Đại học Huế: Trường Đại học Kinh tế Huế có 11 ngành lấy 13 điểm (đây được xem là mức điểm chuẩn thấp nhất trong số các trường đã công bố tính đến sáng 6/8). Cùng với đó, nhiều trường thành viên khác của Đại học Huế cũng có mức điểm chuẩn tương tự là 13 điểm.

Năm nay, Trường Đại học Sư phạm Huế là trường có mức điểm chuẩn tăng duy nhất so với năm 2017. Các ngành của Sư phạm Huế đều có điểm chuẩn là 22 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn các trường thành viên của Đại học Huế như sau:

diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
diem-chuan-2018-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-chuan-cac-truong-thanh-vien
 

Điểm chuẩn 2018 Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn 2018 Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Mức điểm cao nhất là 27 điểm với phương thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia ở 4 ngành đào tạo.

 

Điểm chuẩn 2018 Đại học Thuỷ Lợi

Điểm chuẩn 2018 Đại học Thuỷ Lợi cao nhất là 19 thấp nhất là 14 điểm.Tin khác