Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019

Theo Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng 18:02 23/06/2019

Ngay khi trường Đại học Công nghệ Thông tin công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin 2019, 2017, 2018.

diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dh-quoc-gia-tphcm-2019
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019.

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

[Update]

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.

diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dh-quoc-gia-tphcm-2019
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM.
diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dh-quoc-gia-tphcm-2019
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM qua các năm.
 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 5280.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1370.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 3.235.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 3.412.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Luật ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Đại học Kinh tế - Luật ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh năm 2019 với tổng chỉ tiêu 1.840.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh năm 2019 với tổng chỉ tiêu 1879.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh năm 2019 với tổng chỉ tiêu 200.Tin khác