Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019

Theo Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng 17:34 10/08/2019

Ngay khi trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019, 2017, 2018.

chi-tieu-tuyen-sinh-hoc-vien-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-nam-2019
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019.

Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

diem-chuan-truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-2019
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.

Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1   Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc (Từ tỉnh Quảng Bình trở ra)   ---  
2 7380101 Luật (Nam) A00 20.9 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc
3 7380101 Luật (Nam) A01 19.3 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc
4 7380101 Luật (Nam) C00 25.5 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc
5 7380101 Luật (Nam) D01 20.2 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc
6 7380101 Luật (Nữ) A00 20.6 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc
7 7380101 Luật (Nữ) A01 17 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc
8 7380101 Luật (Nữ) C00 26.75 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc
9 7380101 Luật (Nữ) D01 22.4 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc
10   Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam (Từ tỉnh Quảng Trị trở vào)   ---  
11 7380101 Luật (Nam) A00 19.6 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam
12 7380101 Luật (Nam) A01 16.5 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam
13 7380101 Luật (Nam) C00 23 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam
14 7380101 Luật (Nam) D01 18.8 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam
15 7380101 Luật (Nữ) A00 19.65 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam
16 7380101 Luật (Nữ) A01 18.65 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam
17 7380101 Luật (Nữ) C00 24.42 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam
18 7380101 Luật (Nữ) D01 20.8 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam

Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2017:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật (nữ miền Bắc) A00 26 Nữ khối A00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.8 trở lên.
2 7380101 Luật (nữ miền Bắc) A01 26.5  
3 7380101 Luật (nữ miền Bắc) C00 30.25 Nữ khối C00 điểm chuẩn là 30.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8.5 điểm trở lên.
4 7380101 Luật (nữ miền Bắc) D01 25.5 Nữ khối D01 điểm chuẩn là 25.5 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 9 điểm trở lên.
5 7380101 Luật (nam miền Bắc) A00 24.75 Nam khối A00 điểm chuẩn là 24.75 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.6 điểm trở lên.
6 7380101 Luật (nam miền Bắc) A01 23.5  
7 7380101 Luật (nam miền Bắc) D01 22.5  
8 7380101 Luật (nam miền Bắc) C00 27.75 Nam khối C00  điểm chuẩn là 27.75 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.75 điểm trở lên.
9 7380101 Luật (nữ miền Nam) A00 26.5  
10 7380101 Luật (nữ miền Nam) A01 25.25  
11 7380101 Luật (nữ miền Nam) C00 28.25 Nữ khối C00 điểm chuẩn là 28.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8 điểm trở lên.
12 7380101 Luật (nữ miền Nam) D01 24 Nữ khối D01 điểm chuẩn là 24 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 8.4 điểm trở lên.
13 7380101 Luật (nam miền Nam) A00 24.25  
14 7380101 Luật (nam miền Nam) A01 23  
15 7380101 Luật (nam miền Nam) C00 26 Nam khối C00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.5 điểm trở lên.
16 7380101 Luật (nam miền Nam) D01 17.5  
 

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 300.

 Tin khác