Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 2019

Theo Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng 06:33 25/06/2019

Ngay khi trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 2019, 2017, 2018.

_IEU2714
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 2019.

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

[Update]

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 2018:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A01 18  
2 7380101 Luật A00 18.35  
3 7380101 Luật C00 25  
4 7380101 Luật D01 20.5  
5 7380107 Luật kinh tế A01 21  
6 7380107 Luật kinh tế A00 21  
7 7380107 Luật kinh tế C00 26.5  
8 7380107 Luật kinh tế D01 22.05  
9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 20.15 Tiếng Anh tính hệ số 2, quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 22  
11 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 18.09  
12 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 20.15  

 

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 2017:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A01 24.5  
2 7380101 Luật A00 24  
3 7380101 Luật C00 27.5  
4 7380101 Luật D01 23.5  
5 7380107 Luật kinh tế A01 26.75  
6 7380107 Luật kinh tế A00 27  
7 7380107 Luật kinh tế C00 28.75  
8 7380107 Luật kinh tế D01 25.75  
9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 26.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
11 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
12 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 24 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2.215.

 Tin khác