Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 2019

06:33 25/06/2019

Ngay khi trường Đại học Mỏ - Địa chất19 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 2019, 2017, 2018.

15
Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 2019.

Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

[Update]

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.

Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 2018:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 14 Tiêu chí phụ: Toán
2 7340301 Kế toán A00, A01, D01 14 Tiêu chí phụ: Toán
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 14 Tiêu chí phụ: Toán
4 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, D07 15 Tiêu chí phụ: Toán
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01 14 Tiêu chí phụ: Toán
6 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01 14 Tiêu chí phụ: Toán
7 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01 16 Tiêu chí phụ: Toán
8 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00 14 Tiêu chí phụ: Toán
9 7520501 Kỹ thuật địa chất A00, A01, A04, A06 14 Tiêu chí phụ: Toán
10 7520502 Kỹ thuật địa vật lý A00, A01 15 Tiêu chí phụ: Toán
11 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00, A01, C01, D01 14 Tiêu chí phụ: Toán
12 7520601 Kỹ thuật mỏ A00, A01, D01 14 Tiêu chí phụ: Toán
13 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00, A01 15 Tiêu chí phụ: Toán
14 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00, A01, D01 14 Tiêu chí phụ: Toán
15 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D07 14 Tiêu chí phụ: Toán
16 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 14 Tiêu chí phụ: Toán

 

Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 2017:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1   Các ngành đào tạo đại học   ---  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 16  
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15.5  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 16.5  
5 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; D07 17  
6 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01 15.5  
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01 17.99  
8 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01 17.99  
9 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 16  
10 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; A04; A06 15.5  
11 7520502 Kỹ thuật địa vật lý A00; A01 17  
12 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; C01; D01 15.5  
13 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01 15.5  
14 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00; A01 17  
15 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01 15.5  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07 15.5  
17 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15.5  
 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2.900.Tin khác