Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2019

Theo Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng 06:32 25/06/2019

Ngay khi trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019, 2017, 2018.

9
Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2019.

Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

[Update]

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2018:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210103 Hội Họa Bố cục và hình họa 16.5  
2 7210105 Điêu Khắc Bố cục và hình họa 16.5  
3 7210107 Gốm Bố cục và hình họa 16.5  
4 7210402 Thiết kế công nghiệp Bố cục và hình họa 16.75  
5 7210403 Thiết kế đồ họa Bố cục và hình họa 19  
6 7210404 Thiết kế thời trang Bố cục và hình họa 18  
7 7580108 Thiết kế nội thất Bố cục và hình họa 17  

 

Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2017:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn (Dự kiến) Ghi chú
1 7210103 Hội họa H00; H07 17.75 Xét học bạ 17.75 điểm
2 7210105 Điêu khắc H00; H07 18 Xét học bạ 18 điểm
3 7210107 Gốm H00; H07 18 Xét học bạ 18 điểm
4 7210402 Thiết kế công nghiệp H00; H07 15.5 Xét học bạ 15.5 điểm
5 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H07 20 Xét học bạ 19.5 điểm
6 7210404 Thiết kế thời trang H00; H07 17 Xét học bạ 18 điểm
7 7210405 Thiết kế nội thất H00; H07 18 Xét học bạ 18.5 điểm
 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2019

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 450.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1.018.Tin khác