Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019

Theo Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng 16:08 23/06/2019

Ngay khi trường Đại học Quốc tế công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế 2019, 2017, 2018.

diem-chuan-truong-dai-hoc-quoc-te-dh-quoc-gia-tphcm-2019
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019.

Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

[Update]

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.

Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01 22  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A00, A01 22  
3 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01 22  
4 7420201 Công nghệ Sinh học A00, A01, B00, D01 18  
5 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00, A01, B00 18  
6 7480201 Công nghệ Thông tin A00, A01 19  
7 7440112 Hóa Sinh A00, A01, B00 18  
8 7520212 Kỹ thuật Y sinh A00, A01, B00 18  
9 7520207 Kỹ thuật điện tử, viễn thông A00, A01 17.5  
10 7520216 Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá A00, A01 17.5  
11 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp A00, A01, D01 18  
12 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 19  
13 7520121 Kỹ Thuật Không gian A00, A01 17  
14 7580201 Kỹ Thuật Xây dựng A00, A01 17  
15 7620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A00, A01, B00, D01 16  
16 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00, A01, B00 17  
17 7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00, A01, B00 17.5  
18 7480109 Khoa học Dữ liệu A00, A01, D01 17  
19 7520301 Kỹ thuật Hóa học A00, A01, D01 17  
20 7340101_LK Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01, D01 16  
21 7420201_LK Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01, B00, D01 16  
22 7480106_LK Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01 16  
23 7480201_LK Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01 16  
24 7520118_LK Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01, D01 16  
25 7520207_LK Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01 16  
26 7340301 Kế toán A00, A01 ---  

Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2017:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01 25  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 26  
3 7340101_LK Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01, D01 16.5  
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01 24.5  
5 7420201 Công nghệ sinh học   22.5  
6 7420201_LK Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01, B00, D01 16.5  
7 7440112 Hoá học A00, A01, B00, 23  
8 7460112 Toán ứng dụng A00, A01 18  
9 7480106_LK Kỹ thuật Máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01 16.5  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 23.5  
11 7480201_LK Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01 16.5  
12 7489001 Khoa học Dữ liệu (dự kiến) A00, A01, D01, ---  
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01 26  
14 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01 ---  
15 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, A01, D01 22  
16 7520118_LK Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01, D01, 16.5  
17 7520121 Kỹ thuật không gian A00, A01 18.5  
18 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01 18.5  
19 7520207_LK Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) A00, A01, , 16.5  
20 7520212 Kỹ thuật y sinh A00, A01, B00 24.5  
21 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01 19.5  
22 7520301 Kỹ thuật hoá học A00, A01, D01 ---  
23 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00 18  
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00 22  
25 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 17.5  
26 7620305 Quản lý thủy sản A00, A01, B00, D01 17.5  
 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh năm 2019 với tổng chỉ tiêu 1879.

 

Điểm chuẩn 2018 Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCM

Điểm chuẩn 2018 Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCM vừa mới được công bố, trong đó ngành xét tuyển điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm.Tin khác