Độc quyền sách giáo khoa, in sách Công nghệ giáo dục giúp Nhà xuất bản Giáo dục thu gần 1.200 tỷ đồng mỗi năm

14:18 17/09/2018

Độc quyền in sách giáo khoa, in sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại là một trong khoan thủ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

doc-quyen-sach-giao-khoa-in-sach-cong-nghe-giao-duc-giup-nha-xuat-ban-giao-duc-thu-gan-1200-ty-dong-moi-nam
Độc quyền sách giáo khoa, in sách Công nghệ giáo dục giúp Nhà xuất bản Giáo dục thu gần 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh minh họa

Một vấn đề nổi cộm trước thềm năm học 2018 – 2019 chính là vấn đề sách giáo khoa, ngoài câu chuyện thiếu sách giáo khoa. Việc in, phát hành và áp dụng sách công nghệ giáo dục cũng được dư luận quan tâm. Ngay lập tức câu chuyện độc quyền sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lại được nhắc tới.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamThành lập từ năm 1957, trải qua hơn 60 năm hoạt động. Năm 2010, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB), công ty 100% vốn nhà nước, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi Luật giáo dục 2005 được ban hành và có hiệu lực, với phương thức “một chương trình, một bộ sách giáo khoa” dẫn tới chỉ còn chương trình (hiện hành) của Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng trong hoạt động dạy và học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý đã trở thành đơn vị độc quyền phát hành sách giáo khoa kể từ đó.

Chưa biết có phải do độc quyền cung cấp sách giáo khoa hay vì lý do khác nhưng chắc chăn một điều doanh thu, lợi nhuận của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn tăng đều trong những năm qua.

Cụ thể theo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tổng doanh thu năm 2015 doanh nghiệp là 1.041 tỷ đồng, sang năm 2016 con số doanh thu tăng hơn 100 tỷ đồng lên 1.147 tỷ đồng, tiếp theo năm 2017 con số doanh thu tăng 1.203 tỷ đồng.

Cùng doanh thu tăng, lợi nhuận trước thuế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng tăng đều. Năm 2015 lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này chỉ 32 tỷ đồng thì năm 2016 tăng lên 72,1 tỷ đồng và năm 2017 con số này tăng lên 150,2 tỷ đồng.

bo-gd-dt-sach-cong-nghe-giao-duc-da-qua-2-vong-tham-dinh
Nhà xuất bản Giáo dục in sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. Ảnh minh họa

Đi cùng với doanh thu, lợi nhuận tăng là số lượng sách giáo khoa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in hàng năm cũng tăng. Nếu năm 2015 doanh nghiệp này in hơn 101 triệu sách giáo khoa, năm 2016 tăng lên hơn 108 triệu sách giáo khoa. Đến năm 2017 lượng sách giáo được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in là hơn 107 triệu bản. Năm 2016 và 2017 cũng là năm mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dư thừa sách giáo khoa.

Chính vì thế năm 2018, doanh nghiệp này chỉ in hơn 10 triệu bản sách giáo khoa, cộng với việc học sinh vào lớp một tăng đột biến dẫn đến tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Trong sách giáo khoa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in có cả sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại gây tranh cãi vừa qua. Dù số lượng sách này không được ông khai riêng biệt nhưng với việc nhiều địa phương áp dụng đại trà sách Công nghệ giáo dục thì khoản lợi nhuận mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được hưởng từ sách của GS Hồ Ngọc Đại không nhỏ.

Cùng với lợi nhuận, doanh thu tăng từ in, phát hành sách giáo khoa, quỹ lương cán bộ công nhân viên đặc biệt là lãnh đạo quản lý của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng lên từng năm. Năm 2015 tổng quỹ lương của đơn vị này chỉ là 59,3 tỷ đồng thì năm 2017 đã tăng lên 78 tỷ đồng.

 Tin khác