Dự báo thời tiết mùa hè 2020: Nắng nóng gay gắt hơn, bão muộn hơn

Thứ hai, 11/05/2020, 20:12 PM

Bản tin dự báo thời tiết mùa cho biết, dự báo thời tiết mùa hè 2020 nắng nóng sẽ gay gắt hơn năm trước; trong khi đó bão lại có xu hướng hoạt động muộn hơn.

Dự báo thời tiết mùa hè 2020: Nắng nóng gay gắt hơn, bão muộn hơn

Dự báo thời tiết mùa hè 2020: Nắng nóng gay gắt hơn, bão muộn hơn

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết mùa hè 2020 và dự báo tình hình nắng nóng tháng 5. Theo đó, trong tháng 5 vẫn có khả năng xuất hiện 2 đợt KKL yếu, chủ yếu nén dải áp thấp gió mùa ở phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh miền Bắc tập trung vào những ngày giữa và cuối tháng 5.

Trong tháng 5, gia tăng số ngày nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Trên toàn quốc cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời kỳ từ ngày 11-20/5/2020: Tổng lượng mưa (TLM) trên toàn quốc phổ biến thấp hơn so với TBNN (Trung bình năm ngoái) cùng thời kỳ từ 10-25%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,0 độ so C với TBNN.

Thời kỳ từ ngày 21-31/5/2020: TLM trên hầu khắp cả nước phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,5 độ C, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiệt độ xấp xỉ so với TBNN.

Dưới đây là dự báo thời tiết mùa hè 2020:

Tình hình Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

Mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Cụ thể, sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông và khoảng 5-6 cơn trong số đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cao điểm của mùa bão năm 2020.

Đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ tháng 4 đến tháng 5/2020 trên phạm vi toàn quốc. Mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ đến muộn vào khoảng cuối tháng 5. Cùng với đó đề phòng gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 6-8/2020 ở các vùng biển phía Nam Biển Đông.

Nhiệt độ và nắng nóng:

Nhiệt độ trung bình từ tháng 5-10/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,00C; riêng tháng 5/2020 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 1,0-2,00C so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Nắng nóng đã xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ trong đầu tháng 3/2020. Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5/2020.

Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ nửa cuối tháng 4-5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5-6 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Lượng mưa- Khu vực Bắc Bộ:

Tổng lượng mưa (TLM) tại khu vực phía Tây Bắc Bộ từ tháng 6-9/2020 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, riêng tháng 5 và tháng 10/2020 ở mức thấp hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.

- Khu vực phía Đông Bắc Bộ TLM các tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 10/2020 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN; các tháng 6 và tháng 9/2020 phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 10-25%.

- Khu vực Trung Bộ: Trong tháng 5/2020 TLM tại khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-40% so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong tháng 6/2020, TLM tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 10-25%, tại khu vực Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN.Tháng 7 và tháng 8/2020, TLM tại khu vực Bắc Trung Bộ xấp xỉ với TBNN; khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-35%, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.Trong tháng 9/2020 TLM trên toàn khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN.

Đến tháng 10/2020 TLM trên toàn khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Trong tháng 5/2020 TLM tại khu vực phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 15-30%. Mùa mưa trên khu vực có khả đến muộn hơn so với trung bình, do vậy cảnh báo tiếp tục ít mưa và khô hạn cho tới nửa đầu tháng 5/2020. Từ tháng 6-9/2020 lượng mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực và TLM phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 7 khu vực Tây Nguyên có khả năng cao hơn TBNN từ 10-25%.

Đến tháng 10/2020 TLM trên toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Những thông tin chi tiết về dự báo thời tiết mùa hè 2020 sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin hàng ngày. 

>>> Xem thêm: Toàn bộ thông tin dự báo thời tiết