Dự thảo Luật Giáo dục đại học băn khoăn trần học phí trước Kỳ họp thứ 6

19:00 19/10/2018

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trước thời điểm luật được thông qua vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn.

du-thao-luat-giao-duc-dai-hoc-ban-khoan-tran-hoc-phi-truoc-ky-hop-thu-6
Ảnh minh họa

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 22/10 đến 21/11) dành khoảng 9,5 ngày để xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

Tại kỳ họp này, Dự án Luật sẽ được Quốc hội thảo luận, thông qua, trong đó có một số nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý, cụ thể như: Về hệ thống cơ sở giáo dục đại học dự kiến gồm trường Đại học và Đại học, Học viện và các cơ sở giáo dục đại học có tên gọi khác phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó trường Đại học được coi là hạt nhân cơ bản, nền tảng của hệ thống.

Về đẩy mạnh tự chủ đại học: Dự thảo quy định cơ chế bảo đảm thực hiện tự chủ thông qua việc xác định rõ về thiết chế hội đồng trường, phân định mối quan hệ giữa hội đồng trường với Hiệu trưởng; quy định cơ chế quản trị phù hợp với tính chất của từng loại hình cơ sở giáo dục đại học; bổ sung nhiều nội dung theo hướng tăng cường quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học về chuyên môn học thuật, tổ chức và nhân sự, tài chính, tài sản.

Một trong những vấn đề dư luận quan tâm dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) chính là trần học phí. Cụ thể, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng giữ quy định về học phí là khoản thu mà người học phải nộp cho cơ sở giáo đục đại học để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo.

Mức thu học phí được xác định trên nguyên tắc tính đủ chi phí căn cứ theo chi phí đơn vị do cơ sở giáo dục đại học công khai mà không xác định mức trần học phí. Đồng thời, quy định học phí là một khoản thu của cơ sở giáo đục đại học, độc lập với nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Cơ quan thẩm tra dự án luật cho biết, trong quá trình thảo luận có nhiều ý kiến băn khoăn, khi thu nhập bình quân xã hội còn thấp, chưa hoàn thiện được hệ thống quỹ tín dụng sinh viên (của cả nhà nước và tư nhân) cũng như cơ chế lập quỹ tài chính hỗ trợ học bổng, phát triển nhà trường, thì việc không quy định mức trần học phí đối với các trường đại học công lập có thể khiến cho cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học của một bộ phận người học có khó khăn, đặc biệt là ở một số ngành có sức hút lớn (như y dược, kinh tế, tài chính, ngân hàng,…).

Trái lại, cũng nhiều ý kiến khác cho rằng, trong cơ chế tự chủ thì việc để các trường tự cân đối, xác định mức thu học phí ở mức xã hội/người học có thể chấp nhận và tương xứng với chất lượng dịch vụ đào tạo là cần thiết, các trường tự cân nhắc để tạo sự cạnh tranh, nâng cao chất lượng thu hút người học. Hơn nữa, cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục công lập cũng sẽ được quy định cụ thể tại các văn bản dưới luật (dự kiến sẽ giao Chính phủ quy định chi tiết theo quy định của Luật Giáo dục).Tin khác