Hà Nội chuẩn bị thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở

16:32 15/08/2017

Chiều 15-8, tại cuộc họp giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thành ủy Hà Nội đã thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Hà Nội chuẩn bị thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở
Ông Phan Chu Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trả lời báo chí

Theo ông Phan Chu Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, năm 2016, thành phố đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua rà soát, đã sắp xếp giảm 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ; giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các ban quản lý dự án và quỹ…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã tính giảm biên chế đối với 330 trường hợp. Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm giảm 104 biên chế so với tổng biên chế Trung ương giao.

Đối với viên chức, thành phố kiên quyết không tăng biên chế, chỉ tăng cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng định mức quy định tại các văn bản của Trung ương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; trọng tâm là sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch báo chí Thủ đô đến năm 2020…

Đặc biệt, Hà Nội sẽ nghiên cứu, thí điểm, đề xuất một số đề án, mô hình mới. Trong đó, thành phố sẽ thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng.

Cùng đó, sẽ nghiên cứu đề án đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức ở xã phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo An ninh Thủ đô về thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở, ông Phan Chu Đức cho biết: “Không phải Hà Nội chưa làm. Mỗi việc đều cần căn cứ vào đặc thù của Hà Nội. Hà Nội có đặt vấn đề thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng. Việc này Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Tổ chức chuẩn bị và đang nghiên cứu. Tại thời điểm phù hợp, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ báo cáo Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thực hiện chủ trương này”.Tin khác