Hà Nội công bố 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất và 135 doanh nghiệp nợ thuế, phí

19:00 09/05/2018

Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 5 năm 2018 danh sách 143 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số nợ hơn 253 tỷ đồng.

nợ thuế
Hà Nội công khai danh sách 143 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất đợt tháng 5/2018.

Trong đợt công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất tháng 5/2018, Cụ Thuế TP Hà Nội đã công bố danh sách 143 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số nợ hơn 253 tỷ đồng. Trong đó có 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất và 135 doanh nghiệp nợ thuế, phí.

Theo đó, 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất với số nợ hơn 17 tỷ đồng và 135 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền 236.347 triệu đồng. Trong số 135 doanh nghiệp nợ thuế, phí đăng công khai đợt này có 19 doanh nghiệp nợ lớn với số tiền 195.439 triệu đồng, Cục Thuế đã đăng công khai từ năm 2015 hoặc 2016. Tuy nhiên, số nợ của các doanh nghiệp này còn lớn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lần 2 đối với các đơn vị này trong đợt tháng 5-2018.

Doanh nghiệp nợ tiền thuê đất nhiều nhất là Công ty CP VLXD -XNK Hồng Hà với số tiền nợ hơn 10 tỷ đồng. Được biết đơn vị này nhiều lần lọt top doanh nghiệp có số nợ tiền thuê đất nhiều nhất trong nhiều lần công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất của Cục Thuế Hà Nội.

Đứng đầu danh sách nợ thuế, phí là công ty CP PIV nợ hơn 5 tỷ; Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường An-Viwaseen nợ 3,3 tỷ…

Trước đó, trong 4 tháng đầu năm 2018, Cục thuế TP Hà Nội đã công khai 427 đơn vị nợ tiền thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là 1.061.963 triệu đồng. Kết quả sau khi công bố đã có 109 Doanh nghiệp và Dự án nộp 18.429 triệu đồng.

Cục thuế TP Hà Nội cho biết, năm 2018, công tác quản lý nợ đọng về thuế được Cục Thuế tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Với quan điểm công tác thu hồi nợ thuế, phí và các khoản thu từ đất không chỉ là công việc của riêng ngành Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội định kỳ phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu từ đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Cục Thuế.

 

Thuế đánh vào người giàu, sao khuyến khích được dân làm giàu?

Dự luật Thuế Tài sản vẫn đang nhận được nhiều ý kiến, trong đó đa phần là không đồng tình. Cần biết rằng, dự luật này được đưa ra khi Việt Nam mới bước qua ngưỡng quốc gia nghèo sang nhóm quốc gia thu nhập trung bình.Tin khác